TYDLIGa kapital

Våra investeringsrådgivare ger dig rådgivning rörande värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, portföljförvaltning samt andra finansiella instrument. Vi möter dig där du är, vare sig det gäller befintliga lösningar eller i uppgiften att komma igång.

 

 

1. 

kartläggning

Era behov och önskemål är utgångspunkten. Med hänsyn tagen till den, er ekonomiska situation och nuvarande lösningar, utformar våra investeringsrådgivare ett underlag för vidare analys.

2. 

rådgivning

Det är nu tydligt vad ni behöver och önskar. Dessutom visar underlaget vilka lösningar ni redan har. Våra investeringsrådgivare går tillsammans med er igenom underlaget och ger utifrån det rekommendationerna som visar vägen för att uppnå ekonomisk trygghet och tillväxt.

3. 

Uppföljning

Livet såväl som den finansiella marknaden är under ständig förändring. Våra investeringsrådgivare tar regelbundet kontakt för att säkerställa att ni fortfarande har de lösningar ni behöver och önskar.

 

 

Tydliga Kapital i Sverige AB (Tydliga Kapital), organisationsnummer 559299-7802, erbjuder kunder investeringsrådgivning. Det gör vi genom att vara anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), organisationsnummer 556324-5447.

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.

Investeringsrådgivare hos Tydliga Kapital ger dig rådgivning rörande värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, portföljförvaltning samt andra finansiella instrument på så kallade nettodepåer. Det innebär att du som kund erhåller eventuella tredjepartsersättningar, ersättningar som annars går till depåinstitutet och/eller rådgivaren. Dessa ersättningar betalas in på din depå.

Tydliga Kapital i Sverige AB, organisationsnummer 559299-7802, är ett dotterbolag till Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, och därmed en del av Tydliga-koncernen. Tydliga ägs av Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar Tydliga även digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

www.tydliga.se

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet se deras hemsida www.svp.se.

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy och du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill använda dina rättigheter enligt lag.

Tydliga Kapitals integritetspolicy

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är ansvarigt för eventuell skada som Tydliga Kapital kan orsaka dig som kund. 

Om du som kund är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta din rådgivare. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Om du inte kommer överens med din rådgivare och vill framföra ett klagomål görs det till klagomålsansvarig på SVP.

Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

 

Kundklagomål Tydliga Kapital

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svp.se